สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ อาจารย์/นักวิจัย จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ 18 คนไทยผู้คว้าทุนเอนเดเวอร์ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย) ประจำปี 2561

เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่คนไทยจำนวน 195 คนได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลียภายใต้โครงการทุนเอนเดเวอร์ ทุนเอนเดเวอร์ เป็นทุนของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง โดยทุนนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยในปีนี้มีคนไทยผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม กระทรวงศึกษาและฝึกอบรม สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงและพิธีมอบรางวัลให้กับคนไทยผู้คว้าทุนเอนเดเวอร์ประจำปีนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ผู้ได้รับทุนประจำปีนี้ทั้ง 18 คนจะเดินทางไปยังออสเตรเลียในปี 2561 ที่จะถึงนี้ เพื่อไปศึกษาต่อ ทำวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียที่พวกเขาสามารถแบ่งปันให้กับครอบครัวและเพื่อนได้เมื่อพวกเขากลับมายังประเทศไทย

สามารถอ่านต่อได้ที่ http://thailand.embassy.gov.au/…/PR2017_Endeavour_scholarsh…

————————————————–

Congratulations to 2018 Endeavour Scholarships and Fellowships recipients.

For 10 years, 195 Thai students have studied in Australia under this program to study, conduct research and undertake professional development programs. Endeavour is the Australian Government’s competitive program that offers merit-based scholarships and full financial support to international students. This year, 18 outstanding Thais have won this prestigious scholarship.

To commemorate their exceptional academic performance, officials at Australian Embassy in Bangkok representing the Department of Education and Training hosted an awards ceremony and reception for the recipients at Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok earlier this week.

This year’s recipients will embark on their journey to Australia in 2018 to deepen their professional skills and gain appreciation of the Australian culture that they can share with friends and family on the return to Thailand.

Read more at: http://thailand.embassy.gov.au/…/PR2017_Endeavour_scholarsh…

 

ที่มา: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย