มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความ “การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1” และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความ “การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1” ภายใต้หัวข้อ “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ” ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://pubadm.crru.ac.th/ สอบถามโทร.0 5377 600 ต่อ 1528