สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2278-8280 (คุณณภาภัช)