สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (Energy Storage) รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (Energy Storage) รอบที่ 2  เรื่อง “การพัฒนาการผลิตระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลาย และราคาแข่งขันได้” สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการให้ทุนต่างๆ รวมถึงแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

1. รายละเอียดการให้ทุน : https://drive.google.com/open?id=15ROVDqusTKZG42-4GYeZ990oktZBRtIZ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ไฟล์ Word : https://drive.google.com/open?id=1vcczu4k9qUwhYqgD8tXo2WskS1XnCE25
ไฟล์ PDF : https://drive.google.com/open?id=1HGaDZXdQ1Baxpr6Ehck9wo0u2jicSkHY

? ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 2560

สอบถามโทร.0 2117 6441 (กฤษณพล)/ 0 2117 6449 (สรวิศ)/ 0 2117 6454 (ธรรมนัญญา)