คอวท. ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandpod.org/ สอบถามโทร. 084-102-4148