สวพ.มก.ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา มก.กพส. ครบ 39 ปี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี ณ สระพระพิรุณและห้องคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม