ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส่ง สวก. กลุ่มข้าว และ กลุ่มพืชสวน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดการประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเสนอต่อ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในกลุ่มข้าว และ กลุ่มพืชสวน เน้นประเด็น precision agriculture, smart farm โดยเรียนเชิญผู้ประสานของ สวก. ในกลุ่มดังกล่าว ให้คำแนะนำในการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิดดังกล่าว ลงทะเบียน online ได้ทันที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ppt_ประกาศกรอบ 2561 รอบที่ 2 , กรอบการวิจัย สวก., การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2561 รอบที่ 2