มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบ Online ได้ที่ https://research.wu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567