วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_0226 DSC_0207
DSC_0190 DSC_0197
DSC_0193
DSC_0233

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.