เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง”แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 รอบที่ 2″

คลิปการบรรยาย

 

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง”แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี 2561 รอบที่ 2″ วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-13.30น.

  1. เอกสารประกอบการบรรยาย
  2. ประกาศรับข้อเสนอมุ่งเป้า สวก. รอบ 2
  3. ประวัติวิทยากร
  4. แบบประเมินความพึงพอใจ
  5. กำหนดการ1พ.ย.60