สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

  1. ข้าว
  2. ปาล์มน้ำมัน
  3. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  การค้า
  4. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
  5. พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ)
  6. สัตว์เศรษฐกิจ
  7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ http://nrms.go.th/ และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ http://nrms.go.th/manual.aspx สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-579-7435 ต่อ 3207 (คุณอุมารินทร์)