สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยก่ีเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการมุ่งเป้าฯ ปี 2561 รอบที่ 2 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหาร สมุนไพร พืชสวน/พืชไร่ สัตว์เศรษฐกิจ อละการบริหารจัดการน้า ผ่านระบบ NRMS ของ วช. ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. ถึง 15 พ.ย. 2560 นั้น
ในการนี้ สวก. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่า วช. จะเปิดระบบ NRMS ให้ท่านที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยทุกท่านดูรายละเอียดได้ที่ www.nrms.go.th ในวันที่ 15 ต.ค. นี้ และ ที่ www.arda.or.th ในวันที่ 6 ต.ค. นี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-5797435 ต่อ 3207