สวพ.มก. น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่๙

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากร สวพ.มก. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ดังต่อไปนี้

  • ร่วมร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม”
  • ยืนถวายอาลัย
  • ประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ ดอกไม้จันทน์
  • ดูแล รักษาแปลงปลูกต้นดาวเรือง

ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 และบริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.