งานมอบรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.

ภายในงานมีการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง (ระดับ silver) และโปสเตอร์เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

การบรรยายเรื่อง “ทำงานวิจัยแบบโดนใจ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการ สวพ.มก. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี พ.ศ. 2558