สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research and Publication Strategies to Advance Innovation Process at Kasetsart University

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้กำหนดจัดงานการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ หนึ่งในนั้น คือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Research and Publication Strategies to Advance Innovation Process at Kasetsart University” โดย Prof. Dr. Kalidas Shetty, Professor of Plant Science & Associate Vice President for International Partnerships & Collaborations, North Dakota State University, USA เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดที่แนบ

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อนี้ สามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่ (Click) ภายในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.