วช. ขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th สอบถามโทร.0-2942-8929 ต่อ 506 เบอร์ภายใน 1936