นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ผงมะพร้าวน้ำหอม Coco for life

อีกหนึ่งผลงานจากการวิจัยที่น่าภาคภูมิใจของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม เป็น ผงมะพร้าวน้ำหอม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมชง  สามารถบริโภคได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา รสชาติเข้มข้น ได้ทั้งเนื้อและน้ำมะพร้าว หอมอร่อย สดชื่น คงคุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพ

มะพร้าวน้ำหอม พืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในเขตภาคกลางฝั่งตะวันตก เช่น อำเภอสามพราน อำเภอบ้านแพ้ว และพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีรสชาติอร่อย หอมหวาน และมีคุณค่าทางโภชนการสูง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะความต้องการจากตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันการบริโภคมะพร้าวน้ำหอมมีทั้งในรูปแบบของการบริโภคมะพร้าวผลสด และน้ำมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่ม  แต่ราคามะพร้าวของเกษตรกรยังคงมีความผันผวน โดยสภาพดินฟ้าอากาศและโรคระบาดมีผลต่อปริมาณผลผลิต  ทำให้รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวขาดเสถียรภาพ   นอกจากนั้นการขนส่งมะพร้าวน้ำหอมสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากในปัจจุบันยังต้องขนส่งในลักษณะผลสดทั้งทวาย ซึ่งกินพื้นที่และมีน้ำหนักมาก รวมถึงปัญหาการเสียคุณภาพและความหอมของมะพร้าวน้ำหอมที่บริโภคจากผลที่ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการขนส่งและการเก็บรักษาระหว่างวางจำหน่าย

เพื่อแก้ปัญหาความผันผวนของราคาและการขนส่งผลมะพร้าว  คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ และ รศ.ดร.วิน เชยชมศรี จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับ ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  และ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตรกำแพงแสน  จึงทำการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม เป็น ผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวน้ำหอม โดยมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ดี ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เริ่มต้นจากการคัดเลือกผลมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดี นำมาแยกน้ำและเนื้อทั้งหมดโดยวิธีการที่สะอาดปลอดภัย ลดการสูญเสียคุณภาพ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดี ก่อนนำไปผ่านการฟรีซดราย (freeze dry) หรือกระบวนการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็น ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่สามารถรักษาคุณภาพของวัตถุดิบตั้งต้นไว้ได้เป็นอย่างดี โดยผงมะพร้าวน้ำหอมที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้มีความหอมอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น มีคุณค่าทางโภชนาการดีต่อสุขภาพ ผู้ที่ชอบดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำหอมสามารถบริโภคได้โดยการชงด้วยน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหรือชงด้วยน้ำเย็น คนแล้วดื่มได้ทันที พกพาสะดวก ดื่มได้ทุกที่ ทุกเวลา

มะพร้าวน้ำหอม 5 ลูก สามารถแปรรูปเป็นผงมะพร้าวน้ำหอมได้ประมาณ 150 กรัม  ผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวน้ำหอม 1 ถุงน้ำหนัก 10 กรัม ชงด้วยน้ำ 100-120 ซีซี จะคืนสภาพได้เหมือนบริโภคมะพร้าวผลสดทุกอย่าง ได้สัมผัสของเนื้อและน้ำมะพร้าวที่หอมหวานสดชื่น   สามารถนำผงมะพร้าวน้ำหอม ไปขยายผล ต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากมาย ทั้งสมูทตี้ เค็ก เบเกอรี่ ไอศกรีม   อายุการเก็บรักษาได้นานกว่า 8 เดือน น้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่ง โดยเฉพาะการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

นับเป็นนวัตกรรมการแปรรูปมะพร้าวจากการขายเพื่อบริโภคในรูปผลมะพร้าวเป็นลูก เป็นทะลาย  มาเป็นผลิตภัณฑ์ ผงมะพร้าวน้ำหอม เพิ่มมูลค่ามะพร้าวผลสด ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอ และสนับสนุนการส่งออกของไทย

ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ผงมะพร้าวน้ำหอม Coco for life ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปอนุสิทธิบัตรแล้ว และ ได้ร่วมการประกวด การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ( Appropriate Technology ) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคกลางฝั่งตะวันตก) และถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 18 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันระดับชาติ  และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ The KIPO – DIP AWARD for BEST INVENTOR เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

และยังเป็น 1 ใน 5 ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “IP Fair Pitching 2017 Winner” จากงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Innovation for Life and Better Future เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในผลงานชื่อ “ CoCo for Life ผงมะพร้าวน้ำหอม” และขณะนี้งานวิจัยนี้ อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคเอกชน เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าว รวมทั้งแนวทางการทำการตลาดต่อไป

 

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  : รศ.ดร.จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ และคณะผู้วิจัย

                    ภาควิชาสัตววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียบเรียง/สื่อเผยแพร่  :  วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th

รศ.ดร.จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ