มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “13th International Conference on Ecomaterials” (ICEM13)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “13th International Conference on Ecomaterials” (ICEM13) ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://icem13.kmutt.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4708974