มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2518 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa Phuket Thailand ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://thaksinuni.org/ สอบถามโทร 074-317696