สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจธ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานของ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ