นมแพะ ของดีมีประโยชน์/ศศิธร นาคทอง

เรื่อง นมแพะ ของดีมีประโยชน์

ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านอาหาร จากการศึกษามีคนจำนวนหนึ่งแพ้โปรตีนจากนมวัว  เมื่อดื่มเข้าไปทำให้เกิดผื่นแดง ท้องเสีย อาเจียน แต่เมื่อดื่มนมแพะก็จะไม่มีอาการดังกล่าว คุณประโยชน์ของนมแพะก็มีมากมายมหาศาลเลยทีเดียว จุดเด่นของนมแพะมีโปรตีนและไขมันที่ย่อยและดูดซึมง่าย อีกทั้งมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 10 ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้

ปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงแพะกันมากขึ้น เพราะว่าแพะนั้นเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว และเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย ซึ่งในนมแพะและเนื้อแพะมีโปรตีนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมแพะ อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน กรดอะมีโนและวิตามิน นมแพะมีกรดไขมันที่มีขนาดเล็กสามารถย่อยได้ง่ายกว่านมวัว ทำให้ร่างกายดูดซึมได้เร็วขึ้น  ไม่ทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเสีย น้ำนมแพะสามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกร มีนักวิจัยที่ได้นำนมแพะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสงเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีอยู่ นำมาแปรรูปเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ตัวเกษตรกรเอง วันนี้กระผมอยู่กับ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนมแพะ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะต่างๆอีกมากมาย ติดตามรับฟังกันได้เลยครับ

เรียบเรียงโดย

วิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สวพ.มก. 
โทรศัพท์ 0-2561-1474