สวพ.มก.ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มก.ฉกส.สกลนคร ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน