ผลงานอาจารย์/นักวิจัย มก. ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ จาก “Invention / New Product Exposition 2017” (INPEX 2017)

ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์จากอาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากงาน “Invention / New Product Exposition 2017” (INPEX 2017) 13-15 June 2017 by InventHelp & George Foreman Inventor’s University David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

รางวัลที่ได้รับ : Gold Medal (In Recognition of Innovative Excellence)
ชื่อผลงาน : Marmoreal Block from Rice Straw and Papyrus Stems
สาขา : Construction
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น : อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ (หัวหน้านักวิจัย)
นางสาว วริษา สายะพันธ์ (ผู้ช่วยวิจัย)
หน่วยงาน : ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ : INPEX เป็นงานแสดงด้านนวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 นับตั้งแต่ปี 1984 มีผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดงในปีนี้มากกว่า 1,600 ผลงาน จาก 17 ประเทศทั่วโลก และเป็นปีที่มีผลงานจากประเทศไทยเข้าร่วมการจัดแสดงเป็นครั้งแรก