วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ “คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทึคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://techcon.siamtechu.net สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-878-5033