สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/BhouhF ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สอบถามโทร. 0 2117 6434