มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/uhL9mF ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-942552