มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference9 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 สอบถามโทร. 0 3410 9300 ต่อ 3910