สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยที่ http://doa.go.th/fcri สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 3930 ต่อ 203