สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017) ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจส่งผลงานวิชาการได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://icsec2017.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-329-8341 (อ.วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ / ผู้ประสานงาน)