อาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม “2ND TECH PLAN DEMO DAY IN THAILAND 2017”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “2nd TECH PLAN DEMO DAY in THAILAND 2017”  ซึ่งจัดโดย Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการแข่งขันผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดในเชิงธุรกิจ โดยมีทีมที่เข้าร่วมจากหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีรายนามทีมที่เข้ารอบสุดท้าย (Finalists) ทั้ง 12 ทีม ดังนี้

Team Name Theme
1 Balance Exercise stick for enhancing senior’s balance
2 SMART SLEEP Do you have a happy sleep at night?
3 CERAMICSWORLD Ceramics fabrication by FDM printing
4 FILTERMU Nanofiltration system
5 Su-APRL IOT Alcohol Meter
6 Health CAL Youth Meter
7 Neolia Thailand Amyloid-beta biosensor
8 Future Drugs for Pets New drug for AIDS in cats
9 Teeracs Foldable electronic personal mobility
10 RMUTT-ENG Pineapple Fiber Reinforced Polylactic Acid
11 Aquatic animal health: algae Transgenic Algae for Control WSSV in Shrimp
12 Fish health: Kasetsart Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease

ซึ่งทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่

 1. Grand Winner for TECH PLANTER DEMO DAY in THAILAND
 • ได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 เยน และได้ไปประกวด รอบ Semi final ที่สิงคโปร์ เดือนกรกฎาคม เพื่อหาผู้ชนะจะได้ไปแข่งรอบ Final ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • Team: Fish Health
 • โดย ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ และนางสาวสุกัญญา มณินิล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน และนางสาวกรทิพย์ กันนิการ์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ในหัวข้อเรื่อง Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease

 1. JT Award
 • ได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 เยน
 • Team: Fish Health
 • โดย ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ และนางสาวสุกัญญา มณินิล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน และนางสาวกรทิพย์ กันนิการ์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ในหัวข้อเรื่อง Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease

             3. TCELS Award

  • ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
  • Team: Future Drugs for Pets โดย รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
  • Theme: New drug for AIDS in cats

Link ที่เกี่ยวข้อง

https://en.techplanter.com/2017/06/05/2ndtpth-2017winner/

https://en.techplanter.com/2017/06/03/2017-tpth/