สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่าย คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 27 กรกฎาคม 2560  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th และได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย รายภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดทอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ้นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php สอบถามโทร.0 2561 2445 ต่อ 412-413 (กรรณิกา/เกศรา/อุไร)