สวพ.มก. ยินดีต้อนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน โดยเฉพาะด้านจัดทำวารสารวิชาการฯ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.