เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม โดยผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

การย้อมสีเส้นไหมในกระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือแบบดั้งเดิมทำโดยการจุ่มเส้นไหมลงในหม้อย้อมสีให้จมมิดเส้นไหมแล้วยกขึ้นให้พ้นน้ำ ยกเส้นไหมขึ้น-ลง ซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดกล้าม เนื้อบริเวณหลังและเอว  ซึ่งเครื่องฟอกย้อมเส้นไหมจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ช่วยในการย้อมได้มากสุด 26 ไจต่อครั้ง  มีกลไกไหลไหม  ปรับระยะให้เหมาะสมกับหม้อย้อม  มีล้อเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่ง สามารถทำงานได้หลายหม้อย้อมสี  และตั้งโปรแกรมการทำงานได้ด้วย PLC  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1919-4353