มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรม 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรม 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/44E62L สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-451-188 ในวันและเวลาทำการ