มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค มีโครงการจัดอบรม  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติม 086-7528094 คุณจุฑารัตน์ ทองพูล