สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ ” ทุน NSTDA Chair Professor” ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2644 8150 ต่อ 81832 (สิริกัญจณ์)