สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และทุน NSTDA chair Professor ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/chairprofessor สอบถามโทร. 02-644-8150 ต่อ 81832 (สิริกัญจณ์)