ไฟเบอร์ซีเมนต์ใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรง

ผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในการใช้เส้นใยบะซอลต์เสริมความแข็งแรงแทนแร่ใยหินในการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นวัสดุก่อสร้างที่ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ และเส้นใยซึ่งทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นกระเบื้องหลังคา และแผ่นบอร์ดสำหรับงานพื้น ฝ้าเพดาน และผนัง เป็นต้น

การผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ในอดีต นิยมใช้แร่ใยหินเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงในผลิตภัณฑ์  เนื่องจกสมบัติเด่นหลายประการ แต่ปัจจุบัน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ โดยองค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ โยถูกห้ามใช้ในหลายๆประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 

เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงผลิตได้จากหินบะซอลตื ซึ่งเป็นหินอัคนีพุ (หินภูเขาไฟ) ที่พบได้ทั่วไปในหลายจังหวัดในประเทศไทย เมื่อใช้เสริมความแข็งแรงในผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เช่นกระเบื้องหลังคา จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง มีสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น  ASTM C1530-04 สำหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา มีความทนทานทุกสภาวะอากาศ ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค

 

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงทดแทนแร่ใยหิน เป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัทมหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด(มหาชน) บริษัทกลาสบริดจ์ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2558

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงทดแทนแร่ใยหิน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประเภทบุคลากรจูเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และได้นำผลงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  : ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม

                             ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

                             คณะวิศวกรรมศาสตร์

                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่  :       ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                              สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                             โทร. 02 561 1474

                             e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม