บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ภายใต้หน่วยงานของท่านเพื่อร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนฯ โดยทางโครงการฯ เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.brandsworld.co.th สอบถามโทร.02-651-4211