จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in Challenging Century) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุม และส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสอนได้ที่ http://www.engagementthailand.org สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2180223-4, 02-2180231