สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันการพลศึกษา จะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ในประเด็น “การกีฬา, สุขภาพ, นันทนาการและการท่องเที่ยว : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipeic2017.com สอบถามโทร. 0 3805 4218