“อีทมี” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลจากสารธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้มีภาวะเสี่ยงเบาหวานซึ่งระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และยังมีคุณสมบัติเป็นอาหารเสริมสุขภาพต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

เบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต และนำไปสู่ภาวะโรคแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิต จากข้อมูลของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) รายงานสถานการณ์โรคเบาหวานในปี 2558 ว่ามีผู้เป็นเบาหวานทั่วโลก 387 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวาน หรือเป็นผู้อยู่ในกลุ่มภาวะเสี่ยงเป็นเบาหวาน หรือมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติที่มีโอกาสจะเกิดโรคเบาหวานในอนาคต นอกจากนี้ วิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การสะสมความเครียด  มลภาวะรอบตัว รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ร่างกายมีการสร้างสารอนุมูลอิสระสะสมมากขึ้นตลอดเวลา และอีกหลากหลายปัจจัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตถดถอยลง

ดังนั้น การควบคุมพฤติกรรมการบริโภค และการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นอีกทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน  ด้วยเหตุนี้ ดร.อุดมลักษณ์ สุุขอัตตะ และคณะนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อการลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในรูปแบบแผ่นฟิล์มเพื่อควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ ในชื่อ “อีทมี (EAT ME)” ที่สะดวกในการรับประทาน  สะดวกในการพกพาติดตัวไปทุกที่  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยน่าใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย100 % เพราะใช้สารออกฤทธ์จากธรรมชาติล้วนๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน  รวมทั้งผู้รักษ์สุขภาพ  เนื่องจากมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ

อีทมี เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ (EAT ME : Natural sugar controlling and antioxidant strip ) มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม ใช้รับประทานก่อน หรือพร้อมอาหารคำแรก 1-2 แผ่นต่อครั้ง  ในลักษณะเป็นอาหารเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมน้ำตาล  ลดการดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด ดดยอาศัยกลไกการยับยั้งเอ็นไซม์ α -glucosidase และเอนไซม์ α – amylase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทําหนาที่ยอยแปงและคารโบไฮเดรตใหเปนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอนไซมภายหลังการรับประทานอาหาร ส่งผลให้ชะลอการเพิ่มของระดับน้ำตาลในกระแสเลือด จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับตาลในเลือดสูง หรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ตามมา ทั้งโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และ โรคความจำเสื่อม

อีทมี (EAT ME) เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ  ได้จากการออกฤทธิ์เสริมกันของสารสกัดจากพลับดิบ ร่วมกับสารสกัดของกล้วยไม้สกุลหวายที่ผ่านกระบวนการสกัดที่เหมาะสมในอัตราส่วนสูตรผสมจำเพาะที่สามารถสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัตถุดิบได้สูงที่สุด มาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบแผ่นใช้รับประทาน มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ α – glucosidase ได้ดีกว่าสารมาตรฐาน Acarbose และยังมีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงจากภาวะเครียดออกซิเดชั่น(oxidative stress) ได้สูงอีกด้วย

อีทมี (EAT ME) ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดธรรมชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2559 ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน เมื่อวันที่ 27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  : ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

                             สถาบันผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่  :      ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                           โทร. 02 561 1474

                           e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ