มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-572-2715

E-mail: ird_ssru@ssru.ac.th