สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “BioD4: Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biodconference.org/ และสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม;

โทร.0 2644 8150 ต่อ 81844

e-mail; biod@biotec.or.th