สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (NSTDA 5.0: Building Thailand towards Sufficiency Economy)” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2017/

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร.0 2564 7000 ต่อ 1162, 71725 (ลัญจกร/ชนานันท์)

โทรสาร. 0 2564 7060