การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของ สวทช. หรือ งาน NAC2013 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน หรือ การสัมมนาวิชาการ นิทรรศการ และเปิดบ้าน “สวทช.” (NSTDA Open House) โดยลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556 / ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Click : รายละเอียดเพิ่มเติม