การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10

สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม HANSA JB Hotel จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2556
ขอให้ สมาชิก และ ผู้สนใจทุกท่าน ติดตามรายระเอียด ได้จากเว็บ http://www.seed.or.th/index.html