ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง “ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร…มุมมองจากวิศวกร”

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ