มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Asian Solanaceous Round Table 2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ The Asian Solanaceous Round Table 2017 (ASRT) ในหัวข้อ “Challenges and Future Trends in Solanaceous Crops R&D in Asia” วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=8545

สอบถามเพิ่มเติม ; กองวิเทศน์สัมพันธ์

โทร. 02-942-8725 สายใน 4177-4178

โทรสาร.02-942-8170

e-mail: fro@ku.th