ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.libarts.psu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณชนัญญา มีงาม

โทร. 0-7428-9506

E-mail; chananya253396@gmail.com